De letter B gebaren in gebarentaal

Het leren van het ASL-alfabet helpt bij het leren en onthouden van andere tekens voor termen en zinnen. Veel tekens in gebarentaal worden gevormd door handvormen uit het alfabet te combineren, dus een goed begrip van het alfabet maakt het makkelijker om die tekens te herkennen en te onthouden. De letter "B" wordt niet vaak gebruikt - slechts 2% van de woorden in het Engelse woordenboek.

Aanwijzingen voor het tekenen van de letter B in gebarentaal

Houd je dominante hand open, palm naar buiten gericht, alle vier de vingers rechtop en bij elkaar, terwijl je je duim in je handpalm steekt.

Een beetje extra 

Bi-bi is een term die gebruikt wordt om een tweetalig-biculturele benadering van onderwijs voor doven en slechthorenden te beschrijven. Deze benadering legt de nadruk op het gebruik van gebarentaal (zoals ASL) en geschreven/gesproken taal (zoals Engels) en bevordert tegelijkertijd de band met de dovencultuur en -gemeenschap.

ASL leren

Als je op zoek bent naar een leuke en makkelijke manier om ASL te leren, download dan ASL Bloom voor dagelijkse lessen! Voor live bijschriften kun je de Ava app downloaden.