De letter C gebaren in gebarentaal

Het alfabet dient als brug naar geletterdheid in gebarentaal. Net als bij het leren lezen en schrijven in gesproken talen, legt het leren gebaren van het alfabet de basis voor het lezen en schrijven in gebarentaal. De letter "C" wordt matig gebruikt in gebarentaal.

Aanwijzingen voor het gebaren van de letter C in gebarentaal

Buig je dominante hand met de palm naar de zijkant, net als de letter "C", waarbij de bovenste vier vingers samen de bovenste curve vormen en de duim de onderste curve.

Een beetje extra 

Bi-bi is een term die gebruikt wordt om een tweetalig-biculturele benadering van onderwijs voor doven en slechthorenden te beschrijven. Deze benadering legt de nadruk op het gebruik van gebarentaal (zoals ASL) en geschreven/gesproken taal (zoals Engels) en bevordert tegelijkertijd de band met de dovencultuur en -gemeenschap.

ASL leren

Als je op zoek bent naar een leuke en makkelijke manier om ASL te leren, download dan ASL Bloom voor dagelijkse lessen! Voor live bijschriften kun je de Ava app downloaden.