De letter P gebaren in gebarentaal

Het alfabet van de gebarentaal vormt de basis van de communicatie in gebarentaal. Door de tekens van het alfabet te begrijpen en te gebruiken, kun je woorden, namen en specifieke termen spellen die niet hun eigen unieke teken hebben. De letter P wordt gebruikt in veel acroniemen en wordt daarom vaak gebruikt in gebarentaal.

Aanwijzingen voor het gebaren van de letter P in gebarentaal

De letter "P" wordt getekend zoals de letter "K", maar wordt ondersteboven gehouden. Houd je dominante hand met de palm naar binnen gericht, met de wijsvinger rechtop (naar beneden wijzend) en de middelvinger naar binnen wijzend, waardoor er een hoek van 90 graden ontstaat tussen deze twee vingers, terwijl de duim rust aan de basis van de middelvinger en de overige vingers naar binnen gekruld zijn.

Een beetje extra 

De term"prelinguale doofheid" verwijst naar mensen die doof geboren worden of gehoorverlies hebben voordat ze gesproken taal leren. Prelinguale doofheid kan de taalontwikkeling beïnvloeden, maar vroegtijdige interventie, waaronder blootstelling aan gebarentaal en logopedie, kan de taalverwerving en communicatievaardigheden ondersteunen.

Leer hoe je de rest van het alfabet ondertekent:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Video aangeboden door ASLBloom: https://www.aslbloom.com/

Communicatiebarrières doorbreken

Leer meer gebaren op onze regelmatig bijgewerkte ASL-pagina! Als je gebarentaal leert, probeer dan Ava te gebruiken voor meer betekenisvolle gesprekken met dove en slechthorende mensen.