Wat is CART?

Toegankelijkheid is essentieel voor effectieve communicatie op het werk, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Zonder tolken of ondersteunende technologie hebben doven en slechthorenden moeite om verbale gesprekken te begrijpen en eraan deel te nemen. CART (Communication Access Real-Time Translation) is een toegankelijke oplossing voor communicatiebarrières.

Wat is CART en waar staat het voor?

CART, een acroniem voor "Communication Access Real-Time Translation" is een proces waarbij gesproken woorden in realtime worden omgezet in geschreven tekst. Met behulp van technologie en een machine die stenotype wordt genoemd, legt een CART-dienst vast wat er wordt gezegd en geeft het weer als tekst op een scherm. Hierdoor kunnen doven en slechthorenden gesprekken lezen en begrijpen terwijl ze plaatsvinden.

Hoe werkt CART?

CART-professionals, bekend als CART-verslaggevers of stenografen, wonen vergaderingen, conferenties of andere evenementen bij waar communicatie belangrijk is. Ze gebruiken een speciale machine om te luisteren naar wat er gezegd wordt en typen dit uit als tekst met behulp van een stenotype. De tekst wordt vervolgens op een scherm getoond, zodat mensen met een gehoorbeperking gemakkelijk kunnen meeluisteren en deel kunnen uitmaken van het gesprek.

Wat is een stenotype?

Een stenotype is een machine die CART-verslaggevers gebruiken om gesproken woorden op te schrijven. Het lijkt op een typemachine, maar heeft minder toetsen. In plaats van één letter per keer te typen, drukt een stenotypist meerdere toetsen tegelijk in om hele woorden of klanken weer te geven. Deze steno-methode helpt om spraak snel en nauwkeurig te transcriberen. De machine vertaalt de toetscombinaties in geschreven tekst die op een scherm verschijnt. CART-verslaggevers hebben training nodig om een stenotype effectief te gebruiken.

Waar wordt CART gebruikt?

CART kan gebruikt worden in verschillende omgevingen, zoals klaslokalen, vergaderingen, conferenties en online evenementen. Het kan ter plekke worden opgezet of op afstand worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers. Overal waar live ondertiteling nodig is, moet CART beschikbaar zijn.

Voordelen van CART

Betere communicatie: CART helpt de communicatiekloof te overbruggen voor doven en slechthorenden. Het stelt hen in staat om actief deel te nemen aan gesprekken, vergaderingen en klaslokalen, waardoor de communicatie inclusiever wordt.

Nauwkeurige transcriptie: CART-ondertitelaars zijn getraind om gesproken woorden nauwkeurig en snel te transcriberen. Dit zorgt ervoor dat de tekst op het scherm een betrouwbare vertaling is van wat er gezegd wordt.

Real-time interactie: CART biedt tekstvertalingen in realtime. Dit betekent dat slechthorenden het gesprek kunnen lezen terwijl het plaatsvindt, waardoor ze actief kunnen deelnemen en tijdig kunnen reageren.

CART en toegankelijkheidswetten

CART speelt een belangrijke rol in het garanderen van gelijke communicatietoegang voor doven en slechthorenden. In de Verenigde Staten vereist de Americans with Disabilities Act (ADA) toegankelijkheid van communicatie voor mensen met een handicap. CART wordt erkend als een ondersteunende technologische oplossing en wordt vaak vereist in educatieve en professionele omgevingen om te voldoen aan de ADA-richtlijnen.

Samenvatting CART

CART (Communication Access Real-Time Translation) is een waardevolle technologie die de communicatie verbetert voor doven en slechthorenden. Door tekstvertalingen in realtime te leveren, kan de DHH-gemeenschap actief deelnemen aan gesprekken op het werk en in de academische wereld. De voordelen van CART, zoals betere communicatie, nauwkeurige transcriptie, real-time interactie, veelzijdigheid en privacy, maken het een essentieel hulpmiddel voor het creëren van toegankelijke en inclusieve omgevingen. In ons streven naar een meer inclusieve samenleving blijft CART barrières slechten en effectieve communicatie voor iedereen mogelijk maken. Bij Ava gebruiken we AI in combinatie met menselijke scribenten of ondertitelaars om zeer nauwkeurige bijschriften te genereren zonder vertraging.